ευφυή συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας


ΠΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ


Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ είναι μια κατασκευαστική και εμπορική ανώνυμη εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης οδικής κυκλοφορίας.

Περισσότερα
 

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις
από το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης με εξειδικευμένο λογισμικό βελτιστοποίησης σε επίπεδο κόμβου ή δικτύου,
έως την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και τηλεματική επιτήρηση του εξοπλισμού τους.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Ιταλικού Βιομηχανικού Οίκου S.C.A.E. S.p.A. (εξοπλισμός ρύθμισης κυκλοφορίας, φωτεινοί σηματοδότες, ιστοί σηματοδότησης, ερμάρια, ρυθμιστές)

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων ανίχνευσης της κυκλοφορίας με την κατασκευή μεγάλου αριθμό επαγωγικών βρόχων και την προμήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτών τεχνολογίας αιχμής, όπως μικροκυματικούς (Radar) και οπτικής ανίχνευσης (Video Detection - Camera).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έχουμε κατασκευάσει και στη συνέχεια υποστηρίξει ένα σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στον ελληνικό χώρο. Η τεχνική υποστήριξη αφορά στη συντήρηση, εποπτεία της λειτουργίας μέσω διακομιστών Τηλεματικού ελέγχου ιδιοκτησίας της εταιρίας μας, τροποποιήσεις/αναβαθμίσεις και βελτιώσεις του εξοπλισμού τους.

ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Βελτιστοποιούμε τα προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης με χρήση του διεθνώς αναγνωρισμένου λογισμικού TRL Transyt_15. Εφαρμόζουμε αλγόριθμους επενέργειας από την κυκλοφορία για τη δυναμική ρύθμισή της, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ανίχνευσης και καταμέτρησης, τεχνολογίας επαγωγικών βροχών, μικροκυμάτων (Radar), επεξεργασίας εικόνας βίντεο (Cameras).


Δείτε τα προϊόντα μας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Βασική προτεραιότητα μας είναι η συνεχής υποστήριξη των εγκαταστάσεων που κατασκευάζει η εταιρίας μας, με σκοπό την -κατά τα το εφικτό- αδιατάρακτη λειτουργία τους (αύξηση του MTBF) και την αναπροσαρμογή της στις μεταβαλλόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, ώστε να εξυπηρετείται βέλτιστα η οδική κυκλοφορία, να μειώνονται οι καθυστερήσεις και οι χαμένες ανθρωποώρες, η κατανάλωση των καυσίμων και οι αέριοι ρύποι.


Δείτε περισσότερα