Αναρτήθηκε η πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 27/1/17

Αναρτήθηκε η πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 27/1/17