Αναρτήθηκε η πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 29/6/17

Αναρτήθηκε η πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 29/6/17