Αναρτήθηκε η πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 31/8/18

Αναρτήθηκε η πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 31/8/18