Αναρτήθηκε η πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 31/5/17

Αναρτήθηκε η πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 31/5/17