Ζητείται Μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού

Ζητείται Μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού

Ζητείται Μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού (software developer) για πλήρη απασχόληση.

Κύριες Αρμοδιότητες:
• Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων
• Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
• Ολοκλήρωση συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας
• Προγραμματισμός/παραμετροποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας
• Διαχείριση/επίβλεψη συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής
• Γλώσσες προγραμματισμού C++, Java, Javascript, Phython
• Web development
• Επιθυμητή 2ετής εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού

Αποστολή βιογραφικών στο hr@traffictech.gr