ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Ο αριθμός των εγκαταστάσεων που η εταιρία έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 492 και σ’ αυτές τοποθετήθηκε εξοπλισμός (φωτεινοί σηματοδότες, ρυθμιστές και ανιχνευτές κυκλοφορίας, διατάξεις επικοινωνίας και τηλεματικής εποπτείας κ.λ.π.) κατασκευής των βιομηχανικών Οίκων, με τους οποίους η εταιρεία διατηρεί διαχρονική συνεργασία (SCAE Ιταλίας, AGD Μ. Βρετανίας, CITILOG Γαλλίας κ.λ.π.).

Από τις παραπάνω εγκαταστάσεις σε διασταυρώσεις Εθνικών, Επαρχιακών οδών και πόλεων, αρμοδιότητας Περιφερειακών, Νομαρχιακών και Δημοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών, εκείνες που σήμερα εξακολουθούν να λειτουργούν (δεδομένου ότι συνεχίζεται η αναγκαιότητά τους) ανέρχονται συνολικά σε 419 κόμβους και αυτές χωροθετούνται στις Περιφέρειες και στις Περιφερειακές Ενότητες (τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, καθώς και σε διαφόρους Δήμους του βορειοελλαδικού κυρίως χώρου.

492

Eγκαταστάσεις μέχρι σήμερα

85%

των εγκαταστάσεών μας εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία

Έργα Εγκατάστασης Φωτεινής Σηματοδότησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας


Υποστήριξη Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης 

Πελάτες μας


 
 

Δημόσιοι Φορείς

 
 

Ιδιωτικοί Φορείς