Αντίστροφος Καταμετρητής CD 300 RGB

παραγωγής του Ιταλικού οίκου SCAE, δυναμική & αυτόνομη λειτουργία


Ο αντίστροφος καταμετρητής CD300 RGB εκτελεί μια πρόσθετη υπηρεσία προειδοποίησης και βελτιώνει την ασφάλεια σε σηματοδοτούμενους κόμβους δείχνοντας στους πεζούς το χρόνο που απομένει και το χρόνο αναμονής για διέλευση της διάβασης. Ο χρόνος εμφανίζεται σε πράσινο και κόκκινο χρώμα, ανάλογα με το χρώμα της τρέχουσας ένδειξης του σηματοδότη.

Η φωτεινή ένδειξη έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με τις ίδιες διαστάσεις του πεδίου σηματοδότη 300 χιλιοστών της SCAE, ώστε να μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του σηματοδότη της SCAE.

Η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους:

Σε αυτόνομη λειτουργία η μονάδα λειτουργεί με έναν αυτοδιδασκόμενο κύκλο μετά τoν οποίο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση που εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο της φάσης των πεζών.

Σε δυναμική λειτουργία με σειριακή RS422/485 σύνδεση σε ρυθμιστή κυκλοφορίας, ο οποίος και θα διαχειρίζεται με δυναμικό τρόπο την ένδειξη του χρόνου.

Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά είναι παρόμοια με αυτά των φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας:

  • Τάση λειτουργίας 100 / 260Vac
  • Κατανάλωση ελάχ. 3W μέγιστη 12W