Διάταξη τυφλών DNV

παραγωγής του Ιταλικού οίκου SCAE, διάταξη τυφλών


Η συσκευή είναι κατάλληλη για να εγκατασταθεί σε ελεγχόμενες διαβάσεις πεζών, με σκοπό να δίδει ακουστικό σήμα στους τυφλούς ως προς τη δυνατότητα να περάσουν τη διάβαση.

Η παραπάνω συσκευή μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Μπουτόν για κλήση κανονικών πεζών,
 • Μπουτόν για κλήση τυφλών,
 • Ασύρματη κλήση τυφλών,
 • Φωτεινή επιβεβαίωση της κλήσης,
 • Ακουστικό σήμα για την επιβεβαίωση της κλήσης των τυφλών,
 • Αποτελείται από μια συσκευή που εκπέμπει ακουστικό σήμα βασισμένο σε λογική μικροεπεξεργαστή, έναν αισθητήρα για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών θορύβων, ένα ακουστικό μετατροπέα για την αποστολή του σήματος για διέλευση.
 • Υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης των μονάδων που τοποθετούνται εκατέρωθεν μίας διάβασης πεζών, ώστε έπειτα από την κλήση του πεζού (απλού ή τυφλού), το ηχητικό σήμα έναρξης διέλευσης να εκπέμπεται και από τις δύο πλευρές της διάβασης.
 • Η ακουστική συσκευή τοποθετείται στον ιστό πάνω από τον αντίστοιχο σηματοδότη πεζών, ενώ η συσκευή κλήσης με τα μπουτόν, στο μπροστινό μέρος του ιστού.

Συσκευή κλήσης:

η συσκευή κλήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες δύο ειδών, τους απλούς πεζούς και τους τυφλούς. Η κλήση που υποβάλλουν οι απλοί πεζοί μεταβιβάζεται στον ρυθμιστή κυκλοφορίας, ώστε να μπορέσει να εκτελεστεί, εισάγοντας στο κύκλο του προγράμματος την επιθυμητή φάση, και ώστε να στείλει ο ρυθμιστής ένα σήμα ανάδρασης στην συσκευή ανάβοντας ένα φωτεινό σήμα προς επιβεβαίωση της αποδοχής της κλήσης. Η κλήση από τους τυφλούς πραγματοποιείται:

 • ασύρματα από την ηχητική συσκευή που τοποθετείται στο ίδιο τον ιστό,
 • από τη συσκευή κλήσης στο ίδιο ιστό ή από τον απέναντι ιστό.
 • Σε περίπτωση που η κλήση πραγματοποιείται από τυφλό κατά τη διάρκεια της πράσινης ένδειξης, η συσκευή θα αποθηκεύσει την κλήση και θα τη μεταδόσει στο ρυθμιστή για να γίνει αποδεκτή στον επόμενο κύκλο.