Διάταξη τυφλών TWEETY

παραγωγής του Ιταλικού Οίκου SCAE, κλήση με αισθητήρα αφής


Το κομβίο κλήσης TWEETY είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε σηματοδοτημένες διαβάσεις πεζών, για την σήμανση της ελεύθερης διόδου σε πεζούς και σε άτομα με προβλήματα όρασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η συσκευή ζήτησης έχει αναπτυχθεί για δύο τύπους χρήσης: για τους κανονικούς πεζούς και για τα άτομα με προβλήματα όρασης.

Η ζήτηση (κλήση) που πραγματοποιείται από τους κανονικούς πεζούς, σημαίνεται στον ρυθμιστή κυκλοφορίας προκειμένου τούτος να την αξιοποιήσει, ενεργοποιώντας στον σηματοδοτικό κύκλο την κυκλοφοριακή φάση που ενδιαφέρει, καθώς και για να διαβιβάσει ένα επιστρεφόμενο σήμα που η συσκευή ζήτησης χρησιμοποιεί για την ενεργοποίηση μίας φωτεινής σήμανσής της, σημαίνοντας την αποδοχή της κλήσης.

Στην υπηρεσία των ατόμων με πρόβλημα όρασης, (η ζήτηση πραγματοποιείται) με την κλήση ενός διακόπτη (Switch), με επιφάνεια ευαίσθητη στην αφή, τοποθετημένου σε θέση δυσδιάκριτη, λαμβάνοντας έτσι με άμεση ανταπόκριση μέσω αυτού του ιδίου, ακουστική και δονητική επιβεβαίωση της κλήσης, καθ’ όλη την διάρκειά της.

Το κομβίο κλήσης TWEETY προσφέρει πολλαπλές λειτουργικές επιλογές, δεδομένων των μεγάλων δυνατοτήτων και της ευελιξίας του προγραμματισμού του, που το καθιστούν προσαρμόσιμο στις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη.

Η συσκευή κλήσης πεζών TWEETY αποτελείται από κουτί που περιέχει όλες τις απαραίτητες κυκλωματικές διατάξεις. Τοποθετείται σε ύψος 1,10 ως 1,20 μ. στον ιστό με τον σηματοδότη είτε σε κάποιο τοίχο πλησίον της πεζοδιάβασης.

Προσφέρονται δύο τύποι για την υλοποίηση της κλήσης πεζού:

 1. Ο πρώτος, με εντολή (κλήση) μέσω ενός αισθητήρα επαφής (touch), δηλαδή με εντολή μέσω ελαφρού αγγίγματος χωρίς δηλαδή την τυπική μηχανική πίεση του κομβίου, ο οποίος (αισθητήρας) βρίσκεται τοποθετημένος στο εμπρόσθιο τοίχωμα του κιβωτίου και διατίθεται για πεζό με κανονική όραση.
 2. Ο δεύτερος, με εντολή μέσω ενός πιεστικού διακόπτου (switch), τοποθετημένου στο κάτω τοίχωμα του κιβωτίου και σε θέση δυσδιάκριτη προς αποφυγή άσκοπων χειρισμών του, σε γνώση όμως των προσώπων με τα προβλήματα της όρασης, αναγνωρίσιμου δε μέσω της επιφάνειάς του που είναι ευαίσθητη στην αφή και διαθέτει μία χαρακτηριστική ένδειξη υποδεικνύουσα την κατεύθυνση και την θέση του προσώπου αναφορικά με το σημείο της διάβασης.

Το κουτί της συσκευής κλήσης είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πολυκαρβονικό υλικό (polycarbonate), με ελάχιστο βαθμό προστασίας ΙΡ55 και με επαρκές και στιβαρό πάχος, ανθεκτικό σε πράξεις συνήθους βανδαλισμού.

Η διαχείριση της λειτουργικότητας διασφαλίζεται από έναν μικροεπεξεργαστή ικανοποιητικής χωρητικότητας, ο οποίος επεξεργάζεται και διαχειρίζεται τα διάφορα περιφερειακά στοιχεία, ήτοι: απομνημονεύει την ζήτηση (κλήση), απεικονίζει την κατάσταση της κατάληψης (από την ζήτηση), συσχετίζοντάς την με την δόνηση του πιεστικού διακόπτη και /είτε την ηχητική εκπομπή, απεικονίζει την κατάσταση του σηματοδότη κατά την διάρκεια της εξέλιξης του σηματοδοτικού κύκλου μέσω της έγχρωμης και φωτεινής οθόνης γραφικών, εκπέμποντας σε περίπτωση κλήσης ηχητικό σήμα, εναλλακτικά δε εκπέμπει φωνητικό μήνυμα.

Η ηχητική εκπομπή κατά την διάρκεια της σχετικής φάσεως του πρασίνου ρυθμίζεται από τον περιβαλλοντικό θόρυβο, με σεβασμό στις νόμιμες διατάξεις σε ότι αφορά το ζήτημα των περιορισμών της ηχητικής ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Το προϊόν παράγεται σε τρεις αποχρώσεις: σκουρόχρωμο πράσινο (τυποποιημένο), κίτρινο και μαύρο (κατόπιν ζήτησης). Μπορεί επίσης να προσαρμοσθεί και να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες λειτουργίες στο πλαίσιο της σηματοδότησης, όπως για παράδειγμα για κλήσεις διελεύσεων ποδηλατοδρόμων κ.λ.π.

Κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά

 • Απομονωμένη τροφοδοσία, προερχόμενη από το σήμα του σχετικού φωτεινού σηματοδότη των πεζών.
 • Διαχείριση της λογικής της λειτουργίας από μικροεπεξεργασή.
 • Διεπαφή με απεικόνιση μέσω φωτιζόμενης οθόνης γραφικών RGB είτε LED.
 • Δυνατότητα εκπομπής διαφόρων φωνητικών μηνυμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της φάσεως των πεζών.
 • Επιβεβαίωση της κλήσης πεζών με την βοήθεια ακουστικής ανταπόκρισης (buzzer) και δόνησης.
 • Εντολή ζήτησης πεζού με όραση μέσω αισθητήρα αφής (touch).
 • Εντολή ζήτησης πεζού με πρόβλημα όρασης μέσω διακόπτη.
 • Εκπομπή ηχητική κατά την φάση του πρασίνου και κίτρινου (ή της λήξης του πρασίνου) σε διαφοροποιημένες συχνότητες και εκπομπή ελεγχόμενη από την στάθμη του περιβαλλοντικού θορύβου.

Τροφοδοσία: 230 V AC, +15%, -20% προερχόμενη από τον αντίστοιχο σηματοδότη των πεζών. Άλλες τροφοδοτήσεις είναι επίσης εφικτές, σε συσχετισμό με την πραγματοποιημένη εγκατάσταση.

 • Συχνότητα 50-60 Hz.
 • Κατανάλωση περίπου 10W.
 • Ηχητική πίεση του ακουστικού σήματος του πρασίνου: από 40 έως 70 dBA.
 • Ποιότητα ήχου: κατά προτίμηση.
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: από -40° έως +60° (με οθόνη -20° +60°).
 • Προστασία: ΙΡ55 (class II).
 • Περίβλημα: από έγχρωμο πολυκαρβονικό υλικό (polycarbonate), σταθεροποιημένο σε ακτίνες UV.
 • Διαστάσεις: 200x100x70 mm.
 • Συμμόρφωση: προς ΕΝ50293, CEI 214-7.