MT4040

παραγωγής του Ιταλικού Οίκου SCAE, μεγάλου μεγέθους, ερμάριο από FIBERGLASS


Η δομή του ρυθμιστή κυκλοφορίας MT4040 βασίζεται σε κατανεμημένη ευφυΐα, που αποτελείται από ένα κεντρικό βιομηχανικού τύπου 386 μικροεπεξεργαστή και από μια σειρά περιφερειακών μικροεπεξεργαστών αφιερωμένων στη διαχείριση και τον έλεγχο των μονάδων I/O του. Αυτός ο τύπος δομής επιτρέπει την υλοποίηση ενός ρυθμιστή κυκλοφορίας με σκοπό να λειτουργεί ως Γενική Περιφερειακή Μονάδα, ο οποίος να είναι σε θέση αφενός να διαχειρίζεται τους συνδεδεμένους σε αυτόν φωτεινούς σηματοδότες και αφετέρου, αφού του διατεθεί ο κατάλληλος τρόπος επικοινωνίας (GSM, GPRS ή σταθερή τηλεφωνική γραμμή), να αποτελεί ένα αμφίδρομης κατεύθυνσης κόμβο επικοινωνίας για μια σειρά πληροφοριών που απαιτούνται από τους διαχειριστές μιας περιοχής της πόλης, παρέχοντας στοιχεία σχετικά με την ιδιωτική και δημόσια κυκλοφορία και το περιβάλλον όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Με τον τρόπο αυτό, ο ρυθμιστής κυκλοφορίας γίνεται o «φρουρός» της περιοχής όπου είναι εγκατεστημένος, στέλνοντας αυτόματα τις αιτήσεις για την αποκατάσταση ανωμαλιών στη λειτουργία των εγκαταστάσεων από την απλή αντικατάσταση ενός καμένου λαμπτήρα, έως την αποστολή μηνυμάτων συναγερμού σε περιπτώσεις συγκεκριμένης περιβαλλοντικής μόλυνσης ή ακόμη και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Η βασική διαμόρφωση του ρυθμιστή διαθέτει εξοπλισμό τεσσάρων RS232 σειριακών θυρών, δύο RS485 σειριακών θυρών, μία TTL και μια παράλληλη θύρα, επιτρέποντας την εύκολη διασύνδεση του με άλλες συσκευές. Εξάλλου ο χαρακτηρισμός του ως μονάδας γενικής χρήσης υπογραμμίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η CPU του ρυθμιστή διαθέτει πρόβλεψη για την τοποθέτηση περιφερειακών μονάδων ηλ. υπολογιστή της οικογένειας PC104 και PCMCIA, επιτρέποντας κατά συνέπεια τη μετατροπή του σε ένα ισχυρό και ευέλικτο βιομηχανικού τύπου PC.

Πιστοποίηση και Έκθεση δοκιμής σύμφωνα με το ΕΝ 12675 ευρωπαϊκό πρότυπο.

Ο ρυθμιστής MT4040 κυκλοφορίας έχει σχεδιαστεί για να ενεργεί, σε κάθε τύπο εφαρμογής, είτε ενσωματωμένος σε ένα κεντρικό ή σε ανεξάρτητο σύστημα, ως μονάδα ελέγχου κυκλοφορίας που είναι σε θέση να παίρνει αυτόνομες αποφάσεις, να είναι συλλέκτης πληροφοριών και να επιτρέπει σε κάθε περίπτωση τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την διαβίβαση των πληροφοριών στην εξουσιοδοτημένη υπεύθυνη Υπηρεσία.

Ο ρυθμιστής μπορεί να επιτελέσει τις ακόλουθες κύριες στάνταρ λειτουργίες:

 • Αυτόματο με σταθερούς χρόνους - Χειροκίνητο - Όλα Ερυθρά
 • Επενέργεια από την κυκλοφορία: Με απομνημόνευση κλήσης ή ανίχνευση παρουσίας - Με δυνατότητα επέκτασης του Πράσινου χρόνου - με ανίχνευση κατεύθυνσης - Με κλήση προτεραιότητας - Με φάσεις που επηρεάζονται από έκτακτες περιστάσεις
 • Ωριαία επιλογή μέσω πίνακα ετήσιου ημερολογίου, για λειτουργία αναλαμπής ή 16 προγράμματα διαφοροποιημένα ως προς τη δομή και τους χρόνους.
 • Καλωδιακή και χωρίς καλώδιο συγχρονισμένη λειτουργία με βάση το εσωτερικό ρολόι πραγματικού χρόνου ρυθμιζόμενο από δορυφορική διασύνδεση GPS.
 • Προτεραιότητα σε Δημόσιας Συγκοινωνίας και Έκτακτης Ανάγκης Οχήματα.
 • Αυτόματη μετάβαση σε θερινή ώρα σύμφωνα με τις τυπικές ή προγραμματιζόμενες ημερομηνίες.
 • Συλλογή στοιχείων κυκλοφορίας ταξινομημένες ανά Όγκο ή ανά Ταχύτητα και Μήκος, βάσει ρυθμιζόμενων παραμέτρων, μέσω των παραδοσιακών αισθητήρων βρόχου ή από αισθητήρες διπλής τεχνολογίας υπερύθρων και μικροκυμάτων.
 • Παρακολούθηση όλων των συνδεδεμένων λαμπτήρων των σηματοδοτών για την επιβεβαίωση της καλής τους λειτουργίας και για την επισήμανση ενός μεμονωμένου καμένου λαμπτήρα.
 • Δυναμική δημιουργία προγράμματος, με δυνατότητα να «οδηγούνται» μέσω σειριακής σύνδεσης κατά μέγιστο 8 δορυφορικοί ρυθμιστές, με προσαρμόσιμo αλγόριθμο ελέγχου ο οποίος παράγει σε πραγματικό χρόνο τους πράσινους χρόνους σε συνάρτηση με την ροή της κυκλοφορίας.
 • Δυνατότητα να ελέγχεται από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή PC σε ένα Κεντρικό Σύστημα.
 • Αυτόματη αποστολή μηνυμάτων συναγερμού μέσω δικτύου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας σε περίπτωση σφάλματος στην ελεγχόμενη εγκατάσταση φωτ.σηματοδότησης.